Mouhanad Khorchide’nin “Allah’ın Sahte Avukatları & İslam’a İhanet” Kitabı

İslam – itaat mi, özgürlük mü?

Münster Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Mouhanad Khorchide‘nin “Allah’ın Sahte Avukatları. İslam’a İhanet” adlı iki bölümden oluşan yeni kitabı yayınlandı. Yazar, Almanca kaleme aldığı kitabının ilk bölümünde Müslümanların kültürel problemlerini teşhis ederken, ikinci bölümde çözüm önerileri sunmakta.

El etek öpme kültürü

İlk bölümünde yazar sosyolojinin dilini de kullanarak tespitlerini açıklıyor. İslam öncesi aşiret toplumu olan  ve aşiret kurallarının geçerli olduğu, köleliğin, kula kulluğun, örf ve âdetlere tapınıcılığın geçerli olduğu Arapların Hz. Muhammed’le birlikte kula kulluğu teşvik eden bu itaat kültürünü aştığını, fakat 30 yıl geçmeden Emevi hanedanlığıyla birlikte tekrar bu itaat kültürünün hortladığını, hortlatıldığını vurguluyor.

Khorchide bu el etek öpme kültürünün bugüne kadar Müslümanların bireysel zihinlerine kazındığı gibi toplumsal yapıya da sirayet ettiğini ve maziye dönük dini düşünce ve  kaderciliğin de bu kültürün beslediğini; insanların pasif, elinden bir şey gelmeyen kurbanlık olma psikolojisine alıştırıldıklarını belirtiyor.

Emevi döneminden bugüne Müslüman toplumun fertlerinin birey olmaları siyasi ve dini otoritelerin güç ve nüfuz elde etme uğruna yok ettikleri bir alan. Yazar insanların  nasıl sürüleştirildiklerini ve şahıs olmalarının  önüne ne denli geçildiğinin altını çiziyor.

Obje haline gelmiş pasif bir insan tasavvuru haliyle onu sürekli tehdit ve kontrol edecek sevimsiz bir Allah tasavvuruna ihtiyaç duymaktaydı diyor yazar. Sürekli korkutan, sevimsiz, baskıcı, asık suratlı bir Allah tasavvuru…

Kitabın ilk bölümü okuyanları öyle vurucu iddialarla karşı karşıya getiriyor ki adeta gece yarısı ışığa yakalanmış tavşan misali felç olmuşa dönebiliyorsunuz. Bu ilk şoka sabırla karşılık veren okurlar ikinci bölümde feraha kavuşuyor.

Kurtuluş

Kitabın bu karamsar ilk bölümünden sonra mağaranın ucunda ışık görünmeye başlıyor. İkinci bölümde insanı motive eden, ruhunu okşayan din eğitimcisinin sesi duyulmaya başlıyor. Kur’an ve Peygamberin pratiğinin gölgesinde, bireyin kısmen kendi kendini mahkum ettiği zindanlardan manevi ve ahlaki yollarla nasıl özgürleşeceğini anlatılıyor. Misal olarak Fatiha Suresinden mülhem kendi ayakları üzerinde durabilen ve manipülasyona direnç gösterebilen şahsiyet gelişimi yedi adımda gösteriliyor.

Kitabın bu bölümünde insanın Kur’an ve Peygamberin çağrısı doğrultusunda kalbinde hürriyet ve sevginin neşvünema bulmasına müsaade ettiği ölçüde hayatında merhameti sonsuz Allah’ın kendisine nasıl yoldaşlık ettiğine şahit olunacağı açık bir şekilde izah ediliyor.

Değerlendirme

Yazar komplike sosyal tarih, ilahiyat meselelerini net ve anlaşılır bir dille ve somut örneklerle ifade edebildiği için bu kitap hem dini eğitim almamış hem de din dersi öğretmenleri gibi bu konulara mesleki olarak ilgisi olanları cezbedeceğini tahmin ediyorum.

Zira yazar okuyucuya, kendini siyasi ve dini kılık ve kıyafette sunan itaat kültürünü deşifre edecek yolları gösteriyor.

Bu eseri okuduktan sonra tekrar Almanya ve Avrupa’da genç Müslüman nesillerin yetkinliği ve rüşdünü hedefleyen din eğitiminin önemini ve neden kimi İslamcı aktörlerin okullarda verilen İslam din dersine karşı çıktıklarını daha da iyi anlamaya başladım.

Öyle görünüyor ki, “Allah’ın Sahte Avukatları” adlı kitap daha uzun zaman kendisinden söz ettireceğe benziyor. Keşke ‘Merhamet Teolojisi’ teziyle tanınan Mouhanad Khorchide‘nin eserleri Türkçe’ye kazandırılabilse.

Musa BAĞRAÇ

—-

Eserin orijinali: Mouhanad Khorchide. Gottes falsche Anwälte. Verrat am Islam. Herder Yayınevi 2020.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: KOPYALANAMAZ!.. Dibace.Net yayınlanan tüm fikir ve yazıları korumaktadır! Lütfen site editörüne başvurunuz...