Bir Yazar Profili: Kemal Sayar

Açıkçası düşünce dünyamı çeşitlendiren, ufkumu açan, edebi dili ile ruhuma ahenk katan ilginç ve  bir  o kadar  da  aydın bir yazardır  Sayar… Kendisi psikiyatri profesörü olmasına karşın bugüne kadar bir çok özgün kitap çıkarmış, yazarlığının yanı sıra şairdir… Konuları genel manada insan, modern zamanda  insannın anlam yitirişi ve anlam kazanması, modern dünyanın sanal araçlarının insanı özünden nasıl çıkarttığı, merhametin insanın su gibi bir  ihtiyacı oluşu, psikiyatri biliminin batıda ve doğuda algılanması farklılıkları, kişisel gelişim kitaplarının yaşama etkisi, ilaç sektörünün iç yüzü ve psikikayatri ilaçlarının iç yüzü, pazar payı  vs…  

Kemal  Sayar‘ı bende farklı kılan bir yandan bilim adamı tarzıyla olayları analiz etmesi diğer yandan aynı olayları edebi şairene bir sentezden geçirip oldukça akıcı ve de keyfili bir hale sokmasıdır… Üslubunda derinlik var ama bu derinlik edebi ağızla çeşlitlenince okuyucuyu sıkmamakta, okuyucu bir yandan anlatılan temayı sürekleyici biçimde algılarken diğer yandan yazarın gönül dünyasından esintiler taşıyan üslubuyla zevkli bir hale gelmekte…

Çeşitli konulara temas etmesi yazarın engin düşünce dünyasına işeret etmekle beraber genel manada evrendeki insanın anlam arayışını  güncel dille ifade etmeyi de başabilmiş… Bu açıdan insanlarımızın Sayar‘ın fikirlerini okuması hayata daha geniş bakmasını sağlayacak ve karışık hale gelmiş sosyal hayatın karmaşası arasında tabiri caizse YAVAŞLAYIP kendini anlama adına içsel bir  yolculuğa çıkacaktır… 

Sayar eserlerinde pozitivizmi eleştirmekte, özellikle batının insani içsel değerlerden arınmış, hedonist (hazcı) bireyi öne çıkaran pragmatizmini eleştirmekte buna mukabil insanın ancak başka insanların varlığıyla  anlam bulacağını ifade eder… Yine metalaşan ve  hızlı yaşanan çağda edebiyatın, şiirin önemli olduğunu, bu iki unsurun kararmış ruhlara ilaç olacağını ifade etmektedir. Çünkü tek başına bilimin kendisi insanın iç âlemini anlamada, yaşaman amacı vermesinde yeterli olmamaktadır… Ona göre şiir, edebiyat varoluşun sırrını anlama adına mutlak gerekliliktir.  

Eserlerinde bilimsel bilgileri güncel şekilde ifade etmesi onun amacının halka farklı düşünme seçenekleri  vermesi olarak algılanabilir… Çünkü Sayar İnsanı, yaşadığı toplum ve evrenle bir gören, kollektif mutluluk  arayışında olandır… Yine yazılarında merhameti, mistik öğeleri öne çıkarak insanın dar manada etten kemikten olmadığını, fizyolojik ihtiyaçlarından öte sırlarla dolu muhteşem bir varlık olduğunu sürer…

Bu açıdan özünden sapmamış dinlerin, mistik öğretilerin bir bakıma insanı ıslah ettiğini, egosunu nefsini dengelediğini, pozitif bilimlerle eş güdümlü olduğu taktirde dinlerin anlam arayışında olan insanlık için çözüm sunabileceğini ifâde etmektedir… Ona göre Mevlana, Yunus, Şems, Hacı Bayram öğretileri günümüz algısına çevrildiğinde kişilerin kendi kendilerini terapi edecek yapıda olduğunu ifade eder… 

Bir  aydın olarak Sayar kanımca yol ayrımında olan toplumumuz, insanımız için bilim-edebiyat-psikoloji  sentezini iyi kurmuş olması, modern insanın çıkmazlarını iyi tahlil etmesi ve bunlara karşın alternatif anlaşılır, insancıl çözümler sunması açısından tanınmalı, okunmalı, tartışılmalı…

 

 

Halil KIRIK

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: KOPYALANAMAZ!.. Dibace.Net yayınlanan tüm fikir ve yazıları korumaktadır! Lütfen site editörüne başvurunuz...